Axborot  texnologiyalari 

"Informatika va AT" fani bo'yicha uzbek tilida I- bosqich bakalavriyat talabalari uchun  masofadan o'qitish kursi (IAT&1UZ)

Fanning maqsad va vazifalari   2

Chet tilini o'rganishda AKT” fanining asosiy maqsadi talabalarni zamonaviy axborot texnologiyalari asoslari bilan tanishtirish, erishilgan yutuqlar va axborot texnologiyalarining imkoniyatlari mohiyatini tushuntirish va ularni ta'lim olish va ish faoliyati jarayonida amaliy qo'llay olishga o'rgatishdir.
Fanning vazifasi quyidagilardan iborat:

 • Til o'rganish samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish asoslari;
 • Til o'rganish uchun Smart-o'qitish muhiti;
 • Elektron hujjatlar yaratish va ishlov berish vositalari;
 • Faoliyat doirasida taqdimot yaratish vositalari bilan ishlash;
 • Grafik axborotlarga ishlov berishning zamonaviy vositalaridan foydalanish;
 • O'quv animatsion lavhalarni tayyorlashning zamonaviy vositalari;
 • O'quv audio va video materiallarini yaratish va ishlov berish vositalari;
 • Ta'limda WEB-texnologiyalar usul va vositalaridan foydalanish;
 • On-Line o'quv kurslarni ishlab chiqishning zamonaviy vositalaridan foydalanish;
 • O'qitishni boshqarish tizimlari bilan ishlash;
 • Til kompetentsiyasini rivojlantirishda AKT ni o'rni va mohiyati;
 • O'zlashtirishni nazorat qilishda AKT ni qo'llash usul va vositalari;
 • CEFR talablari bo'yicha matn qiyinlik darajasini aniqlash;
 • e-portfolio yaratish;
 • Tinglab tushinishga qaratilgan resurslar (audio va video materriallar) bilan ishlash;
 • Turli dasturlar asosida talaffuz ustida ishlash;
 • Ochiq ta'lim manbalari, masofaviy, virtual, yuzma-yuz va masofaviy ta'lim integratsiyasi;
 • Tilga oid ma'lumotlarin Internet tarmog'idan izlash texnikalari;
 • Onlayn va oflayn til o'rganish manbalari;
 • Onlayn chet tilidagi muhokamalarni tashkil etish;
 • Mobil va planshet dasturlar orqali til o'rganish bo'yicha nazariy-amaliy bilimlarni uzviylik va uzluksizlikda o'rgatishdan iborat.