"Chеt tilini o'rganishda AKT" fani ning 
asosiy maqsadi   talabalarni zamonaviy axborot
tеxnologiyalari asoslari bilan tanishtirish, erishilgan yutuqlar va axborot
tеxnologiyalarining imkoniyatlari mohiyatini tushuntirish va ularni ta'lim
olish va ish faoliyati jarayonida amaliy qo'llay olishga o'rgatishdir.  

WWW1e- mail  WWW2