Oliy matematika

Ushbu  to`garak ingliz tili ikkinchi fakulteti iqtidorli talabalari uchun tuzilgan

4 - Kurs  uchun "Matematika va amaliy limgvistika" fani