Diplom ishim online resurslarning ingliz tilini effektiv va samarali o`rganishdagi roli va uning  ahamiyatini haqida.