Til ta'limda axborot texnologiyalari fanini tarjimonlik nazaryasi va amaliyoti, sharqshunoslik guruhlariga ma'ruza va amaliy mashg'ulotlar uchun mavzular, testlar to'plamidan iborat.