Qiyosiy tipologiyaning dolzarb muammolari 4-kurs uchun