"Informatika va AT" fani bo'yicha uzbek tilida I- bosqich bakalavriyat talabalari uchun  masofadan o'qitish kursi (IAT&1UZ)