USHBU KURSDA QUYIDAGI MAGISTRTURA MUTAXASSISLIKLARIDAN GRUPPALAR KIRITILGAN: 

LINGVISTIKA (INGLIZ TILI) 121, 122, 125, 130, 131

XORIJIY TIL VA ADABIYOTI (INGLIZ TILI) 126