At fani bo'yicha guruhlar ('103", "111", "115", "120" va "122") uchun maxsus mashqlar kursi.