DARS JADVALI

Universitet fakultetlari dars jadvali


INGLIZ TILI 1-FAKULTETI

2 kurs

3 kurs

4 kurs onlayn 

4 kurs oflayn


INGLIZ TILI 2-FAKULTETI

2 kurs

3 kurs

4 kurs


FILOLOGIYA FAKULTETI

1 kurs

2 kurs

3 kurs

4 kurs


ROMAN-GERMAN FILOLOGIYASI FAKULTETI

1 kurs 

2 kurs

3 kurs

4 kurs


XALQARO JURNALISTIKA FAKULTETI

2 kurs

3 kurs

4 kurs


TARJIMA NAZARIYASI VA AMALIYOTI FAKULTETI

1 kurs 

2 kurs

3 kurs

4 kurs


RUS FILOLOGIYASI FAKULTETI

1 kurs 

2 kurs

3 kurs

4 kurs


INGLIZ TILI QUYI KURSLAR FAKULTETI

1 kurs 


KECHKI TA'LIM BO'LIMI

1 kurs 

2 kurs

3 kursLast modified: Monday, 30 November 2020, 10:19 AM