Бугунги куннинг етук ахборот технологиялари журналистика соҳасининг иш услубларини ўзгартиришга ​​ўз таъсирини кўрсатмоқда. Ушба курсд халқара журналистика соҳасидага бакалавриатура талабаларига фотожурналистиканинг тарихи , ривожланиш босқичлари, фотожурналист ўз фаолиятид фойдаланаётган рақамли техник турлари в русумлари , суратг олиш технологияси, фотожурналистика жанрлари, босм в интернет ОАВда фотоиллюстрациялар салмоғи, уларни тайёрлаша в чоп этиш жараёни, сураткашлик техникаси маҳорат сирлари, фотожурналист касб этикаси ва ушбу назарияни журналистик амалиётда қандай қўллаш мумкинлигини каби мавзулар узвийлик ва узлуксизлик нуқтаи-назаридан мантиқий кетма-кетликда ўз аксини топган. « Фотожурналистика » фанини чуқур ўрганиш тележрналистика, интернет-журналистика каби фанларни талабалар томонидан чуқур ўзлаштиришда муҳим роль ўйнайди.

 Фаннинг мақсад ва вазифалари

Фотожурналистика” курсининг асосий мақсади журналистика факультета талабаларини фотография тарихи, унинг ихтирочилари хақида тасаввурларга эга бўлиш, фотографик сурат тайёрлаш жараёнларини ўрганишан рганиган мазкур йўналишда бўлажак ўрганилос ўрганил налишда блажак журналист кадр Фанни ўрганиш жараёнида талабалар ихтирочи олимлар Луи Жак Манде Дагер, Уильям Тальбот ва Жозеф Нисефор Ньепс томонидан қилинган ихтиролар, биринчи ўзбек Смитуруберг, Ангуст Георге-Ретолорги Пзбек-Ужустон-фотосуруберг, Ангуст-Георган Девонов фуаолорги, Уильямсфотография - Ангуст-Георган Девонов фуаолорги, замонавлистий етчисла , Эдди Адамс, Стасси Персал ва бошқаларнинг фаолияти билан танишадилар, бугунги кунда матбуотда, телевидиниеда, кинопублицистикада, интернетда фотоиллюстрациялар салмоғи, уларни тайёрлаш ва чоп этиш жараёни,

Ушбу мақсадга эришиш бир қатор вазифаларни бажариш орқали амалга оширилади. Бундай вазифалар таркибига қуйидагилар киради:

• ривожланган хорижий ва МДҲ мамлакатларида фотожурналистика ривожланишининг умумий тамойиллари ҳақида билим бериш;

• талабаларда мустақил хорижий мамлакатлар фотожурналистикаси ва ОАВ таҳририятида фотожурналистаолиятига эркин баҳо бериш ва бу борада етарли кўникмалар ҳосил қилиш;

фотожурналистиканинг спецификаси ва ривожланган мамлакатлар фотожурналистикасининг тараққиёт тенденциялари ҳақида маълумот бериш;

фотожурналистикада муайян бир мамлакат, миллатнинг миллий дунёқараши, маданиятининг намоён бўлиш шакллари ва уларнинг соҳа тараққиётига таъсири хусусида маълумот бериш.


Jahon jurnalistikasi asoslari (ОАV tizimi ) 2-kurs uchun