• Лексикография 

Фаннинг мазмуни

 

Фаннинг максади – турли луғатлар ва уларда берилган маълумотлар асосида луғат турлари, кўлами, ҳажми ва имкониятлари ҳақида фундаментал маълумотларни бериш, жаҳон олимларниниг ушбу соҳага оид илмий изланишлари билан таништириш.

Фаннинг вазифаси магистрантларга лексикографиянинг фан сифатида шаклланиши ва тарихининг асосий  босқичлари, онлайн ва оффлайн турларининг ўзига хос хусусиятлари, турли луғатлардан амалий таржимада унумли фойдаланиш ҳақида чуқур билим беришдир.