Ўқиш ва Ёзиш амалиёти

ХТЎМШ

Чет тилларни ўқитишнинг интеграллашган курси

Назарий фонетика

Назарий грамматика

Тиллар ўқитиш методикаси ва таълим технолиялар фани